Met datadriven reporting meer waarde uit data halen

Finance en Risk werken vaak met eigen systemen en vragen dezelfde data opnieuw op. Dit is niet alleen inefficiënt, het leidt tevens tot inconsistentie en dataredundantie. Vaak ontstaan mismatches omdat met verschillende datadefinities wordt gewerkt.

Door eisen op het vlak van datakwaliteit en nieuwe regelgeving zoals IFRS 17 zullen de knelpunten zich verder manifesteren.

Onze aanpak

Het kan ook anders: door slim datamanagement en samenwerking tussen Finance en Risk voorbereid zijn op de wereld van morgen.

Voorbeeld architectuur met een centrale datalaag van een middelgrote verzekeraar.

De kern van de oplossing is een centrale plaats waar data eenmalig opgeslagen wordt: één-versie-van de waarheid. De data in de centrale plek wordt herbruikt voor de verschillende doelprocessen verderop in de keten. Hierdoor behoren mismatches als gevolg van verschillen in datadefinities tot het verleden.

Veel middelgrote verzekeraars hebben al een centrale dataplaats ingericht. In veel gevallen werken Finance en Risk in het DWH echter met eigen modellen met als gevolg dat data toch meerdere keren opgeslagen wordt en inefficiency en verschillen ontstaan.

Succesfactoren

Bij het (her) inrichten van een centrale datalaag moet goed nagedacht worden over het Finance en Risk datamodel. Dit moet van voldoende granulariteit zijn om de verschillende doelprocessen in de keten te kunnen bedienen. Daarnaast moet met timingaspecten rekening worden gehouden. Naast techniek is ook het proces van belang. Om tijd te winnen kan het waardevol zijn om de volgorde van stappen in het rapportageproces aan te passen.

Belangrijke vragen die bij de (her) inrichting gesteld moeten worden zijn:

 • Hoe te komen tot een uniform Finance en Risk datamodel?
 • Welke tooling te gebruiken voor de centrale dataplek?
 • Wat zijn de belangrijkste vereisten voor deze tooling?
 • Welke functionaliteit moeten wij zelf bouwen en welke kunnen wij beter bij een leverancier inkopen?
 • Hoe moeten de datastromen gaan lopen?
 • Welke processtappen vinden plaats in het grootboek, de centrale datalaag en het rapportagepakket?
 • Op welke plek moeten de verschillende validaties plaatvinden?
 • Hoe om te gaan met correcties op de data, waar voer je deze uit?

Hoe kunnen wij helpen?

 • Wij kunnen helpen bij:
 • Opzet Finance en Risk datamodel
 • Opstellen requirements voor centrale datalaag gebruikmakende van uitgewerkte voorbeelden
 • Ontwerp architectuur, datalaag en datastromen
 • Implementatie nieuwe of optimalisering bestaande centrale datalaag
 • Change/ projectmanagement

Lees hier verder over onze visie en aanpak voor datadriven reporting.

Waarom Sofia Consulting?

 • Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van finance en risk reporting
 • Combineren diepgaande financiële en actuariële kennis, met kennis van regelgeving én tooling.
 • Pragmatische aanpak.
 • Vele voorbeelden waarmee een vliegende start gemaakt kan worden.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om de rapportageketen binnen jouw organisatie te optimaliseren ? Neem contact met ons op.

Contact