Beheersing van datakwaliteit, hoe doe je dat?

Datakwaliteit is een belangrijk thema in de financiële sector. Regelgeving eist aantoonbaar goede datakwaliteit. Daarnaast is het cruciaal voor betrouwbaar inzicht in rendement en risico en voor managementinformatie.

Financiële instellingen worstelen vaak met datakwaliteit en lopen tegen de volgende vragen aan:

 • Wat zijn de eisen die gesteld worden aan datakwaliteit?
 • Hoe meet je datakwaliteit?
 • Wie zijn de eigenaren van de data binnen onze onderneming?
 • Hoe maak je de kwaliteit van data op een praktische manier aantoonbaar?
 • Hoe de datakwaliteit van externe partijen zoals volmachten of de custodian te borgen?

Onze aanpak

De uitdaging is om datakwaliteit op een praktische en effectieve manier aan te pakken.

Stap 1. Starten met praktisch beleid

Datakwaliteit begint bij het opstellen van datakwaliteitbeleid. Daarin staat de strategie en doelen die nagestreefd worden met datakwaliteit. Ook het formuleren van de risk appetite voor datakwaliteit hoort daarbij. Belangrijke aspecten in het beleid zijn de materialiteit voor datakwaliteit en de wijze waarop het beleid passend gemaakt wordt bij de aard en omvang van de organisatie.

Datakwaliteit is geen feestje van IT, ook geen feestje van Finance of Risk. Datakwaliteit raakt de organisatie als geheel. Het beleid dient daarom door de hoogste leiding goedgekeurd en gesteund te worden.

Stap 2. Praktische uitvoering

Datakwaliteit wordt het best gerealiseerd en geborgd door het invoeren van een datakwaliteitcyclus:


Data legt een hele route af in het bedrijf voordat deze uiteindelijk verschijnt in de jaarrekening, het management dashboard of de toezichthouderrapportage. Onderweg kan er best iets misgaan. Belangrijke onderdelen van de datakwaliteitcyclus zijn inzicht in de lineage (datastroom), het maken van een risicoanalyse en hebben van voldoende beheersmaatregelen.

Lees hier verder over onze aanpak voor datakwaliteit en onze manier van werken.

Hoe kunnen wij helpen?

Wij kunnen een vliegende start bezorgen door het leveren van:

 • Workshops, waarin de aanpak en documentatie wordt uitgelegd.
 • Sjablonen voor alle op te stellen documenten, inclusief een uitgewerkt datakwaliteitbeleid.
 • Het eenmaal (of in geval van capaciteitsgebrek, meerdere keren) documenteren van een datastroom, inclusief ontwerp van beheersmaatregelen.
 • Quick scan en actieplan oplossen gaps en verbeteren datakwaliteit.

Waarom Sofia Consulting?

 • Wij hebben een pragmatische aanpak voor datakwaliteit en die bij verschillende verzekeraars met succes ingevoerd.
 • Met onze aanpak maak je een vliegende start en hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden.
 • Combineren diepgaande financiële en actuariële kennis met kennis van regelgeving én tooling.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om de rapportageketen binnen jouw organisatie te optimaliseren ? Neem contact met ons op.

Contact