De Finance en Risk enterprise architectuur van de toekomst

Om te voldoen aan regelgeving, concurrerend te blijven in de wereld van morgen en als Finance en Risk in staat zijn business partner te worden hebben verzekeraars en banken een robuuste, data-gedreven en geïntegreerde rapportageketen nodig.

De stip op de horizon

De eerste stap is het zetten van de stip op de horizon: het ontwerp van de enterprise architectuur. Bij het ontwerp van de architectuur wordt rekening gehouden met interne ontwikkelingen en ook met vereisten vanuit IFRS, Basel en Solvency II regelgeving.

Een goed doordachte enterprise architectuur is essentieel om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de verschillende onderdelen zoals het grootboek, de centrale datalaag, de rekenkernen en rapportage-oplossing. Ook dient de architectuur als kapstok voor grote veranderingen zoals IFRS 17.

Zodra de stip op de horizon is gezet wordt de route bepaald om de visie te realiseren. Het vertrekpunt is daarbij bij iedere bank of verzekeraar verschillend.

De uitdagingen

Bij het bepalen van de enterprise architectuur en roadmap komen de volgende vragen naar boven:

 • Welke onderdelen van de architectuur moeten wij centraal en welke decentraal beleggen?
 • Hoe kunnen we voor IFRS 9 en IFRS 17 zoveel mogelijk hergebruiken wat we hebben neergezet voor Solvency II?
 • Welke processtappen moeten plaatsvinden in het grootboek, de centrale datalaag en de overige onderdelen van de architectuur?
 • Welke toepassingen zijn het meeste geschikt (fit-for-purpose) voor de verschillende processen?


Onze aanpak

De architectuur is geen doel op zich. Het gaat om het oplossen van knelpunten en ervoor zorgen dat de systemen en processen Accounting, Finance en Risk helpen om klaar te zijn voor de toekomst.

Een belangrijk deel van de aanpak is daarom gericht op het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste knelpunten en de vereisten voor de architectuur.

Hoe kunnen wij helpen?

 • Opstellen business en IT requirements
 • Opstellen/ kritisch beoordelen enterprise architectuur
 • Opstellen/ kritisch beoordelen (haalbaarheid) implementatie roadmap
 • Hierbij maken wij gebruik van best practices gebaseerd op onze ervaringen binnen de branche.
 • Tijdelijk beschikbaar stellen interim-architect voor Finance en Risk

Waarom Sofia Consulting?

 • Een goede architectuur en een realistische roadmap vraagt om een diversiteit aan kennis en kunde. Wij combineren diepgaande financiële en actuariële kennis met kennis van regelgeving én tooling.
 • Pragmatische werkwijze.
 • Veel standaard materiaal op de plank waar een vliegende start mee gemaakt kan worden:
  • Uitgewerkte visie architectuur met requirements

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om de rapportageketen binnen jouw organisatie te optimaliseren ? Neem contact met ons op.

Contact