ESG, hoe pak je dat als verzekeraar aan?

Environmental, Social & Governance (ESG) wordt een steeds belangrijker thema voor verzekeraars. Nieuwe regelgeving zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en nieuwe standaarden voor rapportage-eisen zoals ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn actuele aanjagers. Hierdoor wordt het belang van een goede ESG-structuur en -rapportages alleen nog maar groter.

Dat biedt overigens ook kansen. Verzekeraars vinden het namelijk ook steeds belangrijker. Dat betekent dat voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving ook concurrentievoordelen kan opleveren.

De uitdagingen

In tegenstelling tot Solvency II en IFRS17 schrijft de ESG-regelgeving niet voor hoe je het precies moet doen. Je zult als verzekeraar dus visie en beleid moeten ontwikkelen. Ook moet je ESG-doelen formuleren en deze verankeren in de strategie en bedrijfsvoering. Hoe pak je dit aan? Waar begin je? Wat kan geleerd worden van peers?

ESG-rapportagevereisten

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat alle verzekeraars in Nederland van enige omvang zich binnen afzienbare tijd moeten verantwoorden over de ESG-prestaties.

De rapportage-eisen zijn gevat in nieuwe standaarden (European Sustainability Reporting Standards), welke ook onderhevig zullen zijn aan accountantscontrole.

Dat betekent dat je als verzekeraar antwoord moet vinden op vragen als:

 • Wat moet er precies gerapporteerd worden?
 • Hoe onze KPIs uit te rekenen?
 • Welke data hebben we daarvoor nodig?
 • Beschikken we al over de data om te kunnen rapporteren?
 • Waar komt de data vandaan en is de data betrouwbaar?
 • Wie zijn de eigenaren van de data?
 • Hoe richt je het proces in voor de aanlevering van data?

Onze aanpak

Om deze vragen te beantwoorden heb je kennis en expertise van ESG-regelgeving, verzekeringstechnische processen, software-oplossingen én verandermanagement nodig. Een schaarse combinatie van expertise.

Door onze gecombineerde kennis van ESG-regelgeving, onze uitgebreide ervaring met Solvency II en kennis van verzekeraars in combinatie met onze ervaring met het implementeren van dataverwerkings- en rapportage-oplossingen bieden wij deze mix van expertise.

Gebaseerd op onze praktijkervaringen hebben we samen met Probability een praktische aanpak ontwikkeld. Met deze aanpak helpen we verzekeraars om de doelen voor ESG te bepalen en een risk-framework voor ESG in te richten.

Ontdek onze praktijkverhalen.

Hoe kunnen wij helpen?

 • Een plan maken & project opzetten voor ESG
 • Adviseren en faciliteren rondom ESG-doelen, gebruik makend van praktijkvoorbeelden
 • Benchmark verzekeraars: wat doen de peers?
 • Vertaling ambitie en doelen naar informatievereisten
 • Adviseren en ondersteunen inrichten rapportageproces, inclusief data-aanlevering
 • Implementeren software-oplossing voor ESG, bijvoorbeeld CCH Tagetik
 • Project- en verandermanagement

Zo kunnen we je helpen om concrete stappen te zetten die helpen compliant te worden en te blijven. Hierbij maken we gebruik van onze uitgebreide ESG-praktijkervaring én onze kennis van verzekeraars.

Waarom Sofia Consulting?

 • Met onze aanpak maak je een vliegende start en hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden.
 • Combineren diepgaande ESG-expertise met kennis van verzekeraars én CCH Tagetik.
 • Leidende rol bij nagenoeg alle invoeringen van CCH Tagetik in Nederland en verschillende daarbuiten.
 • Gezamenlijke aanpak met Probability verschillende disciplines samen te brengen in 1 team.

Meer weten?

Regelmatig organiseren wij kennissessies rondom actuele thema’s zoals ESG. Bekijk onze agenda voor aankomende evenementen.

 

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om de rapportageketen binnen jouw organisatie te optimaliseren ? Neem contact met ons op.

Contact