Het netwerkmodel van de toekomst

Wij hebben gekozen voor een uniek netwerkmodel waarin opdrachtgevers, freelancers en partners elkaar aanvullen en met elkaar succesvolle resultaten boeken. Samen vormen wij één krachtig geheel, waarbij het totaal meer oplevert dan de som der delen: 1 + 1 + 1 = 5.

Combineren van kennis en kunde

Neem bijvoorbeeld het optimaliseren van de rapportageketen voor Solvency II of voor IFRS 17. Om dat goed te doen heb je kennis van regelgeving, actuariële, financiële én kennis van technologie nodig. Binnen ons model combineren we deze kennis en kunde en zetten die effectief in.

Enkele praktijkvoorbeelden:

Bij meer dan 20 verzekeraars hebben onze collega’s met kennis van Solvency II in combinatie met kennis van technologie een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle invoering van rapportagetools zoals Tagetik.

Verzekeraar of bank?

Grote kantoren en managementlagen doen we niet aan. Binnen onze netwerk-aanpak werken wij nauw met elkaar samen, wisselen kennis uit en komen tot pragmatische oplossingen. Hierdoor krijg je veel praktijkervaring en goede ideeën in huis tegen een faire prijs.

Lees meer

Zelfstandige ?

Als freelancer heb je goede ideeën voor actuele vraagstukken. Samen zetten we jouw kennis, ervaring en netwerk om in waarde. Word een autoriteit op je vakgebied en werk met plezier aan interessante opdrachten.

Lees meer

Partner ?

Om de vertaalslag naar concrete oplossingen te maken is kennis van de verzekeraar of bank én van regelgeving vereist. Samen ontwikkelen we interessante proposities en voeren we succesvolle projecten uit.

Lees meer

Meer weten?

De uitdagingen binnen de rapportageketen en voorbereidingen op IFRS 9, IFRS 17, datakwaliteit en andere onderwerpen gelden voor alle verzekeraars en banken. De ene verzekeraar of bank is alleen wat verder dan de andere. Hier ligt een kans om van elkaar te leren. Om dit vorm te geven komen wij met grote regelmaat samen om verschillende casussen te bespreken. Daarnaast publiceren wij regelmatig artikelen en organiseren kennisbijeenkomsten en Ronde Tafel-bijeenkomsten voor en door verzekeraars en banken.

Lees meer